header-bg_hoenneh.jpg

Persondataerklæring

Erklæring vedr. overholdelse af persondataforordningen


1. Datagrundlaget

 Rønne H ApS anvender udelukkende lovhjemlede data i sin praktiske og administrative drift. Hvis  data herudover på et tidspunkt skulle blive aktuelle, vil forbrugernes accept heraf blive indhentet.

2. Dataadgang

Kun  ejer af  Rønne H ApS har adgang til persondata. Ejers husstand har ikke adgang til data.


3. Datalagring

Data opbevares med sædvanlig password-beskyttelse.

 

4. Dataudveksling

Med vores  administrative underleverandør er der indgået aftale om udveksling og opbevaring af data, der sikrer forordningens overholdelse. 

5. Datasletning

Uaktuelle forbrugeroplysninger vil blive slettet, når regnskabsdokumentationens frister tillader det.